Asociácia spotrebiteľov Slovenska
 
Archív testov

Testy kuchynských liniek
05.04.2004

Kuchyňa býva jediným skutočným pracoviskom v byte. Preto je kuchynský nábytok jeden z najnamáhanejších v celom byte. Ako je to s kvalitou na Slovensku predávaných kuchýň sme sa rozhodli otestovať v predajniach a v laboratóriu.

Ročne sa na Slovensku predajú tisíce nových kuchynských liniek. Niektorí spotrebitelia musia kúpiť novú kuchyňu do novostavby iný sa zas rozhodnú vymeniť obstarožnú linku v staršom byte. Iných nalákajú na neplánovaný nákup letáky s akciovými kuchyňami za výhodnú cenu. Kuchynský nábytok je dlhodobá investícia a jeho používanie kladie vysoké nároky na kvalitu. Preto by ste nemali impulzívne „skočiť“ na prvú lákavú ponuku hypermarketu.

Rozhodli sme sa otestovať kvalitu kuchynského nábytku. Do testu sme vybrali šesť značiek kuchýň: tri slovenské Decodom, Drevit a Esex, jednu českú Sykora a dve medzinárodné Ikea a Tesco.

V prvej časti testu sme hodnotili predpredajný servis a kompletnosť dodania nábytku.

Do testu sme nakupovali základné kuchynské skrinky v najnižšej cene. Odbornosť personálu bola veľmi dobrá vo všetkých predajniach s výnimkou hypermarketu TESCO. Horšie to už bolo s poradenstvom. Len v predajniach Decodom, Esex a Sykora sme mohli udeliť najlepšiu známke „veľmi dobre“. Predajňa Ikea používa systém samoobsluhy s malým počtom predavačov, zrejme preto sme museli na rady dlho čakať. Abslútne bez rady zostane spotrebiteľ pri bezradných predavačoch TESCA, ktoré v tejto skúške dopadlo najhoršie zo známkou „neuspokojivo“.

V značkových predajniach Decodom, Drevit, Esex a Sykora poskytujú veľmi dobrý predpredajný servis. Ak si spotrebiteľ prinesie pôdorys kuchyne, odborný personál mu na počítači vyhotoví zostavu kuchynského nábytku presne podľa jeho želania. Samozrejme, nie zadarmo. Tento poplatok však pri kúpe nábytku odpočítajú z ceny. Oveľa menej sme boli spokojný v IKEi. Individuálny servis tu nemajú, každý si však môže systémom detskej stavebnice zostaviť vlastnú kuchyňu. Takáto samoobsluha bez odbornej rady však môže viesť k nepríjemným výsledkom a prekvapeniam pri skutočnej montáži doma. V hypermarkete TESCO sa kuchyne nakupujú ako jablká a predpredajný servis samozrejme nie je žiaden.

Najlepšie v tejto skúške predpredajného servisu, ktorá mala 25% vplyv na celkové hodnotenie sa zo známkou „veľmi dobre“ umiestnili kuchyne Decodom, Drevit, Esex a Sykora. O dva stupne horšie so známkou „priemerne“ skončila Ikea a na poslednom mieste s najhoršou možnou známkou „neuspokojivo“ TESCO.

Pri výbere je dôležitá aj záruka. Výrobcovia kuchýň Drevit a TESCO zrejme sami nedôverujú svojim výrobkom a poskytujú len 6 mesačnú záruku. Decodom, Esex a Sykora predbehli zákonnú povinnosť a už dávnejšie poskytujú 2 ročnú záruku. Na najdlhšiu 10 ročnú záruku si trúfa IKEA.

„Keď vtáčka lapajú pekne mu spievajú“ tento citát zo starej slovenskej piesne sa nám vynoril po tom, čo sme si dali nakresliť kuchyňu, vybrali farbu a materiál, zaplatili a odviezli kuchynské skrinky. Problémy začínajú až po zaplatení.

Kuchynský nábytok sme doviezli do certifikovaného nábytkárskeho laboratória LIGNOTESTING, kde odborný personál najskôr zhodnotil balenie. Najlepšie so známkou „veľmi dobre“ obstálo balenie Decodom, ktorého balenie nielen výborne chránilo tovar pred poškodením ale aj označenie bolo presne podľa predpisov aj na obale aj na skrinkách. Výborne zabalená bola aj kuchyňa IKEA, ale označenie nespĺňa slovenské normy, pretože nie je v úradnom jazyku. Nesprávne alebo chýbajúce označenie mali aj kuchyne Sykora a Drevit.

Najväčšie rozčarovanie prišlo po rozbalení, keď začali pracovníci laboratória montovať jednotlivé diely. Jedine kuchynský nábytok Decodom bol dodaný kompletne a nič nechýbalo! Pri všetkých ostatných nastal pri montáži problém. Najmenší bol v prípade IKEi, kde nás predavač neupozornil, že v dodávke nie sú zahrnuté úchytke, ktoré treba kúpiť zvlášť. Kuchynské skrinky Sykora boli bez montážneho návodu a chýbali úchytky, ktoré sme si museli na ďalší deň vyzdvihnúť v inej predajni. Skrinky z Esexu boli tiež bez montážneho návodu a chýbali úchytky, nožičky a závesné kovanie, ktoré sme si druhý deň po kúpe mohli vyzdvihnúť v predajni. Ešte horšie to bolo v prípade Drevitu, kde chýbal montážny návod, nožičky a úchytky. Nožičky sme dostali na druhý deň ale úchytky nie sú ani po troch týždňoch od nákupu! Najhoršia bola dodávka nábytku s TESCA, nielen že chýbalo kovanie ale aj zadný chrbát hornej skrinky! Navyše niektoré dielce boli poškodené a iné zas mali iný farebný odtieň.

Najlepšie so známkou „veľmi dobre“ sa v tejto skúške umiestnil Decodom tesne nasledovaný IKEou. S veľkým odstupom za nimi kuchyne Esex a Sykora so známkou „uspokojivo“. Najhoršie boli kuchyne Drevit a TESCO so známkou „neuspokojivo“.

Po vyhodnotení predpredajného servisu, nákupu, kompletnosti dodania sme zostavili celkové hodnotenie prvej časti testu kuchynského nábytku. Víťazom tejto časti sa so známkou „veľmi dobre“ stáva Decodom. O stupeň horšiu známku „dobre“ dosiahli kuchyne IKEA, Sykora a Esex. So známkou „priemerne“ sa musela uspokojiť kuchyňa Drevit a na konci tabuľky je poľská kuchyňa IZA, ktorú predáva TESCO.

Po tomto zhodnotení sme boli zvedaví ako testované kuchyne obstoja v laboratórnych skúškach. Aby sme zistili základné vlastnosti jednotlivých kuchýň dali sme v nábytkárskom laboratóriu LIGNOTESTING otestovať mechanickú pevnosť a stabilitu.

V prvej skúške sa upevnili na stenu závesné skrinky a zaťažili sa záťažou podľa normy: 250 kg/m2 dno skrinky, 150kg/m2 prvú policu a 100 kg/m2 druhú policu. Jeden týždeň sme čakali či sa niečo uvoľní a spadne. Nespadlo. Všetky kuchyne záťaž vydržali bez poškodenia.

Následne uskutočnili pracovníci laboratória skúšku otvárania dvierok. Police závesných skriniek boli pri tom rovnomerne zaťažené a dierka sa podľa normy zaťažili 30 kg závažím. Potom sa vykonalo 10 zatváracích cyklov a vyhodnotil stav. Všetky skrinky prešli aj touto skúškou bez poškodenia.

Poslednou mechanickou skúškou bola trvanlivosť zásuviek. Zásuvky sa zaťažili a vysunuli z korpusu o 20 mm aby sa mohla zmerať vzdialenosť medzi stredom hornej hrany prednej zásuvky a horizontálnym dielcom nad zásuvkou. Potom sa podľa normy zisťovala sila, ktorá vyvolávala otváranie a zatváranie zásuvky 10 000 krát. Po skončení sa opäť musela premerať a zhodnotiť vzdialenosť hrany zásuvky s horizontálnym dielcom. Všetky kuchyne obstáli bez poškodenia.

Preto po vyhodnotení mechanických skúšok dostali všetky testované kuchyne najlepšiu známku „veľmi dobre“

Po mechanických skúškach sme dali laboratóriu urobiť chemické skúšky. V prvej skúške sa zisťovala odolnosť povrchu testovaných kuchýň voči poškriabaniu. Do prístroja na uchytenie ceruzky boli postupne upnuté jednotlivé čísla ceruziek zodpovedajúcej tvrdosti. Na prednom povrchu dvierok bola pri zaťažení 300 g na hrot ceruzky nakreslená vlnovka dĺžky 50 mm a bolo zaznamenané číslo tej ceruzky, ktorá ako prvá porušila skúšaný povrch. Povrch všetkých testovaných kuchýň vydržal bez poškrabania.

V ďalšej skúške sme dali zistiť či v prípade nechceného položenia horúceho hrnca na kuchynskú dosku nedôjde k poškodeniu. Na jednotlivé kuchynské dosky bolo na 20 minút položené skúšobné teleso vyhriate na teplotu 180°C. Po 16 až 24 hodinách bolo odborníkmi vizuálne posúdené poškodenie povrchu. V tejto skúške sa už prejavili rozdiely v kvalite. „Veľmi dobré“ hodnotenie dostali len kuchyne Decodom, Drevit a Tesco, ktoré tejto teplote odolali bez viditeľnej zmeny. Na kuchynských doskách Esex a Sykora už boli viditeľné drobné poškodenia a najväčšie poškodenie teplom bolo zaznamenané na kuchynskej doske IKEA.

Či kuchynská linka časom nevybledne sme zisťovali v skúške svetlostálosti. Z predných dvierok boli narezaných 6 kusov skúšobných teliesok, ktoré boli vystavené spolu so sadou modrej stupnice ožarovaniu umelým svetlom. Pomocou šedej stupnice sa potom vyhodnocovalo vyblednutie. V tejto skúške všetky testované kuchyne obstali „veľmi dobre“ okrem kuchyne IKEA, ktorá viditeľne zbledla.

Poslednou ale veľmi dôležitou skúškou bolo stanovenie hustoty použitej drevotriesky. Z každej testovanej kuchyne bolo narezaných 40 kusov skúšobných teliesok z ktorých sa podľa normy zistila hustota drevotriesky. Najkvalitnejšiu čiže najhustejšiu drevotriesku mali kuchyne Drevit a Decodom, ktoré dosiahli hodnotenie „veľmi dobre“. O dva stupne horšie hodnotenie dosiahla drevotrieska z kuchyne Sykora. Najmenej spokojný sme boli s TESCOM, Esexom a Ikeou, ktoré získali za kvalitu drevotriesky len známku „uspokojivo“.

V hodnotení laboratórnych skúšok sa najlepšie so známkou „veľmi dobre“ umiestnili kuchyne Decodom a Drevit. O stupeň horšie so známkou „dobre“ kuchyne Sykora a TESCO a koniec tabuľky patrí kuchyniam Esex a IKEA so známkou „priemerne“. Na výsledné celkové hodnotenie testovaných kuchýň mala 50% vplyv známka za predajný servis a kompletnosť dodania kuchyne a 50% vplyv mali výsledky laboratórnych skúšok.

Víťazom testu kuchynského nábytku sa so známkou „veľmi dobre“ stal Decodom, ktorý ako jediný mal veľmi dobré hodnotenie aj v predajnom servise a kompletnosti dodávky aj v laboratórnych skúškach. Za ním so známkou dobre sa umiestnila kuchyňa Sykora, ktorá dosiahla v obidvoch hodnoteniach známku dobre, Drevit, ktorý mal veľmi dobré laboratórne skúšky ale nedostatočné hodnotenie kompletnosti dodávky, Ikea, ktorá mala veľmi dobré hodnotenie kompletnosti dodávky ale najhoršie laboratórne výsledky, Esex, ktorému tiež nevyšli laboratórne skúšky najlepšie a na poslednom mieste so známkou priemerne je poľská kuchyňa z TESCA.test kuchynského nábytku časť1
ZnačkaDECODOMIKEASYKORAESSEXDREVITTESCO
TypCarmenFaktum ArlingCamelotMonaSalyIZA
odbornosť presonálu 5%veľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobredobreuspokojivo
poradenstvo 10%veľmi dobrepriemerneveľmi dobreveľmi dobredobreneuspokojivo
predpredajný servis 25%veľmi dobrepriemerneveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreneuspokojivo
záruka 10%dobreveľmo dobredobredobreneuspokojivoneuspokojivo
Balenie 5%veľmi dobreneuspokojivoneuspokojivoveľmi dobreneuspokojivodobre
Kompletnosť dodávky 25%veľmi dobreveľmi dobreuspokojivouspokojivoneuspokojivoneuspokojivo
Návod 10%veľmi dobreveľmi dobreneuspokojivoneuspokojivoneuspokojivodobre
Montáž 10%veľmi dobreveľmi dobredobredobredobrepriemerne
Celkové hodnotenieveľmi dobre 1.1dobre 1.9dobre 2.25dobre 2.35priemerne 3.25uspokojivo 4.3test kuchynského nábytku čaÓ 2.
ZnačkaDECODOMDREVITSYKORATESCOESSEXIKEA
TypCarmenSalyCamelotIZAMonaFaktum Arling
skúška dvierokveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobre
tvnalivosť zásuviekveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobre
zaťaženie závesných skriniekveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobre
Mechanické skúšky 35%veľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobre
odolnosť voči poškarabniuveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmo dobre
odolnosť voči tepluveľmi dobreveľmi dobredobreveľmi dobredobrepriemerne
svetlostálosťveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobreveľmi dobredobre
hustota drevotrieskyveľmi dobreveľmi dobrepriemerneuspokojivouspokojivouspokojivo
Chemicko technologické skúšky 65%veľmi dobre 1.0velmi dobre 1.0dobre 2.0priemerne 3.2°priemerne 3.4°priemerne 3.4
Celkové hodnotenieveľmi dobre 1.0veľmi dobre 1.0dobre 1.65dobre 2.43priemerne 2.56priemerne 2.56test kuchynského nábytku výsledná
ZnačkaDECODOMSYKORADREVITIKEAESSEXTESCO
TypCarmenCamelotSalyFaktum ArlingMonaIZA
predajný servis a dodanie 50%veľmi dobre 1.1dobre 2.25priemerne 3.25dobre 1.9dobre 2.35uspokojivo 4.3
laboratórne skúšky 50%veľmi dobre 1.0dobre 1.65veľmi dobre 1.0priemerne 2.56priemerne 2.56dobre 2.43
Celkové hodnotenieveľmi dobre 1.05dobre 1.96dobre 2.13dobre 2.23dobre 2.46priemerne 3.37 
made by   See author's page