Asociácia spotrebitežov Slovenska
 
Asociácia spotrebitežov Slovenska

Asociácia spotrebitežov Slovenska je neziskové občianske záujmové združenie. Jeho hlavným ciežom je ochrana práv a informovanie spotrebitežov .
Hlavné činnosti:
  • informovanie o právach spotrebitežov
  • odborné poradenstvo spotrebitežom
  • spotrebitežské porovnávacie testy produktov
  • vyvíjanie tlaku na poctivos výroby a predaja
  • vynucovanie opatrení spotrebitežskej politiky
Asociácia spotrebitežov Slovenska v roku 2002 splnila podmienky členstva v organizácii spotrebitežských časopisov a organizácií EU: International Consumer Research and Testing
a v decembri 2002 bola prijatá za riadneho člena tejto organizácie.
Asociácia spotrebitežov Slovenska významne prispieva:
  • k obhajovaniu záujmov slovenských spotrebitežov na úrovni tvorby plánov porovnávacích testov produktov v krajinách EU
  • k informovaniu spotrebitežov SR o výsledkoch medzinárodných spotrebitežských porovnávacích testov
  • k podpore exportu domácich výrobcov do členských krajín EU prostredníctvom zaradenia slovenských produktov do európskych spotrebitežských testov

Asociácia spotrebitežov Slovenska informuje spotrebitežov prostredníctvom televíznej spotrebitežskej relácie TEST magazín.


DTEST.cz

Asociácia spotrebitežov Slovenska začala spoluprácu s Občianskym združením spotrebitežov. Všetky spotrebitežské testy, ktoré budú zverejnené v televíznej relácii Test magazín po 4. júny 2010 nájdete podrobnejšie v časopise TEST alebo na internetovej stránke www.dtest.sk


 
made by   See author's page